bezplatné vzdělávací kurzy v obcích

UČÍME SE PRO ŽIVOT

„Učíme se pro život“ aneb bezplatné vzdělávání dostupné pro každého – tisková zpráva

Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. (VCT) má za sebou prvních pět měsíců realizace projektu Učíme se pro život. Tento projekt je jedinečný tím, že nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro občany menších obcí v širokém okolí Turnova, a to přímo v jejich bydlišti bez nutnosti často obtížného cestování. Na závěr každého kurzu obdrží absolventi osvědčení, kterým budou moci doložit svoji aktivitu, např. při hledání nového zaměstnání. Projekt finančně podpořila Evropská Unie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kurzy pro život: otevřené šance vzdělávání v malých obcích ze tří krajů – tisková zpráva

TURNOV – Občané celkem 27 malých obcí v širším regionu Českého ráje a Jablonecka mají příležitost se vzdělávat a rozšířit si znalosti v několika oblastech důležitých pro aktivní a kvalitní život. Jedná se o aktuální témata, potřebná téměř pro každého. Lidé si mohou zvýšit svou finanční či občanskoprávní gramotnost, dozvědět se více o svých spotřebitelských právech nebo získat jistotu při ovládání počítače a internetu. V tomto školním roce se totiž otevřela šance bezplatně absolvovat kursy s touto tématikou pro všechny ekonomicky aktivní občany z obcí do 2 tisíc obyvatel.

HARMONOGRAMY KURZŮ

FINANČNÍ
GRAMOTNOST
  PRÁVA A OCHRANA
SPOTŘEBITELE
  OBČANSKOPRÁVNÍ
MINIMUM
  ZÁKLADNÍ
POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI

O projektu

Cílem projektu je podpora ekonomicky aktivních občanů ve vybraných obcích do 2 tisíc obyvatel. Cílem je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, které jsou praktické pro život. Smyslem je jak zvýšení kvality zmíněných kompetencí, tak i posílení aktivnějšího postoje a přístupu jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Celkovým cílem je pak vyšší uplatnitelnost zapojených obyvatel na trhu práce. Realizací projektu přispějeme k posilování systému celoživotního učení a podpoříme vzdělávání.

Jaké kurzy nabízíme?

Účastnit se můžete jednoho i více vybraných kurzů dle Vašeho individuálního zájmu a možností. Za účast v každém kurzu obdržíte samozřejmě osvědčení o jeho absolvování.

Kolik kurzy stojí?

Všechny nabízené kurzy jsou financovány formou projektu (grantu) a pro účastníky jsou tedy ZCELA ZDARMA. Máte tak jedinečnou šanci bez jakýchkoli nákladů absolvovat kurzy, jejichž běžná cena je 1000–3000 Kč.

Kde budou kurzy probíhat?

Vytipovali jsme a oslovili celkem 27 obcí z Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje, jejichž starostové projevili o účast v projektu zájem a posytli nám potřebnou organizační podporu. Konkrétně se jedná o obce: Kněžmost, Žďár, Jiřetín pod Bukovou, Jenišovice, Lučany nad Nisou, Dlouhý Most, Radimovice, Chotyně, Světlá pod Ještědem, Všelibice, Paseky nad Jizerou, Martinice v Krkonoších, Benešov u Semil, Bozkov, Háje nad Jizerou, Chuchelna, Karlovice, Libštát, Mírová pod Kozákovem, Nová Ves nad Popelkou, Poniklá, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Libáň, Libuň a Železnice.

Všechny kurzy budou probíhat přímo v obcích ve vhodných prostorách (zasedací místnosti obecních úřadů, knihovny, školy apod.), a to včetně kurzů počítačových, pro které si vždy přivezeme veškeré potřebné vybavení a vybraný prostor změníme v plnohodnotnou počítačovou učebnu.

Kurzů se ovšem mohou účastnit i občané ze spádových a okolních obcí!

Kdy budou kurzy probíhat?

Projekt bude probíhat od září 2014 do června 2015 a za tuto dobu musíme zrealizovat všechny vzdělávací aktivity ve všech obcích. Na konkrétním harmonogramu pilně pracujeme a budeme Vás průběžně informovat jak na těchto stránkách, tak formou letáků či plakátků ve Vaší obci.

Časově budou kurzy zcela jistě probíhat v odpoledních či spíše podvečerních hodinách (nejdříve od 16 hodin), aby Vaše účast na nich pokud možno nekolidovala s Vašimi pracovními povinnostmi.

Kdo se může kurzů účastnit?

Projekt je určen pro ekonomicky aktivní občany vybraných obcí. Jedná se tedy především o všechny pracující, nezaměstnané, živnostníky, podnikatele, maminky a tatínky na rodičovské dovolené a pracující starobní a invalidní důchodce. Účastnit se bohužel nemohou senioři ve starobním důchodu, kteří nepracují a studenti.

Jak se mohu přihlásit?

Nejlepší a nejrychlejší cestou je vyplnění této elektronické přihlášky. V případě, že něco selže a nebude ji možné vyplnit či odeslat, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 731 156 807 nebo e-mailem na adrese info@ucimeseprozivot.cz. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Protože spolu kurzy finanční gramotnosti, práv a ochrany spotřebitele a občanskoprávního minima poměrně úzce tematicky souvisejí, preferujeme absolvování všech 3 těchto kurzů. V případě vysokého zájmu převyšujícího kapacity kurzu tedy budeme přednostně rezervovat místa zájemcům, kteří se přihlásí do všech 3 kurzů.

Materiály ke stažení

Kontakty

Vzdělávací centrum Turnov
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

Webové stránky:
www.ucimeseprozivot.cz
www.vctu.cz

E-mail:
info@ucimeseprozivot.cz

Telefon:
731 156 807